Standard pracy

ikona1


Kontakt telefoniczny z sekretariatem w celu umówienia spotkania.

ikona2


Podpisanie umowy o świadczenie usług prawnych.

ikona3


Konsultacje,
pomoc prawna
i reprezentacja Klienta.

O KANCELARII

kancelaria

 

Kancelaria LEX CONTROL to zespół składający się z adwokatów oraz radców prawnych, którzy dysponują doświadczeniem oraz wyróżniają się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej i zaangażowaniem w powierzone im sprawy.

Aplikanci praktykujący w kancelarii pracują pod kierunkiem adwokatów oraz radców prawnych.

Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.

Działalność kancelarii obejmuje wykonywanie czynności na terenie całego kraju za pośrednictwem kancelarii w Rzeszowie, Wrocławiu oraz Warszawie.

Zespół LexControl

Jolanta Chamera

kierownik sekretariatu

tel. 17 742 19 50
sekretariat.rzeszow@lexcontrol.pl

adw. Andrzej Sierżęga

tel. 606 731 649
andrzej.sierzega@lexcontrol.pl

Specjalizacje:

 • proces restrukturyzacji przedsiębiorstw,
 • negocjacje umów handlowych.
adw. Nina Chrzanowska

tel. 505 770 049
nina.chrzanowska@lexcontrol.pl

Specjalizacje:

 • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych,
 • prawo wekslowe,
 • prawo rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem sporów między małżonkami.
adw. Tomasz Lubas

tel. 505 770 103
tomasz.lubas@lexcontrol.pl

Specjalizacje:

 • proces restrukturyzacji przedsiębiorstw,
 • ochrona prawna dłużników,
 • prawo upadłościowe.
adw. Jakub Czyżewski

tel. 797 251 544
jakub.czyzewski@lexcontrol.pl

Specjalizacje:

 • dochodzenie roszczeń majątkowych i niemajątkowych w postępowaniu cywilnym (odszkodowanie, zadośćuczynienie),
 • prawo karne,
 • prawo konsumentów.
adw. Joanna Ganczarska

tel. 505 770 054
joanna.ganczarska@lexcontrol.pl

Specjalizacje:

 • prawo karne,
 • prawo wykroczeń,
 • dochodzenie roszczeń majątkowych (odszkodowanie, zadośćuczynienie) za szkody będące następstwem czynów zabronionych.
adw. Paweł Ganczarski

tel. 505 770 061
pawel.ganczarski@lexcontrol.pl

Specjalizacje:

 • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych,
 • windykacja należności,
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilno-prawnych.
r. pr. Małgorzata Terlecka

tel. 797 251 576
malgorzata.terlecka@lexcontrol.pl

Specjalizacje:

 • dochodzenie wierzytelności,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych,
 • wnoszenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
adw. Piotr Babiarz

tel. 797 251 572
piotr.babiarz@lexcontrol.pl

Specjalizacje:

 • prawo bankowe,
 • prawo handlowe,
 • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych,
 • prawo konsumentów.
r. pr. Łukasz Hęclik

tel. 797 251 469
lukasz.heclik@lexcontrol.pl

Specjalizacje:

 • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych,
 • zagadnienia związane z roszczeniami wynikającymi z błędów medycznych,
 • prawo transportowe (w tym przewozowe).
adw. Anna Jońca

tel. 797 251 616
anna.jonca@lexcontrol.pl

Doktorantka w Instytucie Administracji i Prawa Publicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przygotowująca rozprawę doktorską w zakresie konstytucyjnych podstaw ochrony praw dziecka, pod kierunkiem dr hab. Sławomira Patyry

Specjalizacje:

 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • zagadnienia związane z zasiedzeniem, uwłaszczeniem nieruchomości, zniesieniem współwłasności, ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych np. służebności,
 • prawo administracyjne.
r. pr. Beata Kotula

tel. 501 148 528
beata.kotula@lexcontrol.pl

Doradca restrukturyzacyjny

Specjalizacje:

 • restrukturyzacja przedsiębiorstw,
 • prawo upadłościowe, w tym upadłość konsumencka,
 • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, w tym prawo transportowe,
 • prawo administracyjne.
apl. adw. Mateusz Kisiel

tel. 510 672 398
mateusz.kisiel@lexcontrol.pl

(aplikant III roku)

Obszar zainteresowań:

 • prawo pracy,
 • prawo spadkowe,
 • zagadnienia związane z własnością gruntów.
apl. adw. Wojciech Zięba

tel. 693 785 560
wojciech.zieba@lexcontrol.pl

(aplikant III roku)

Obszar zainteresowań:

 • zagadnienia związane z dochodzeniem roszczeń majątkowych w postępowaniu cywilnym (odszkodowanie, zadośćuczynienie) ze szczególnym uwzględnieniem odszkodowań wynikających z wypadków komunikacyjnych,
 • zagadnienia procesowe związane z postępowaniem egzekucyjnym.
apl. adw. Maciej Markowski

tel. 696 458 118
maciej.markowski@lexcontrol.pl

(aplikant II roku)

Obszar zainteresowań:

 • postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • prawo karne,
 • dochodzenie wierzytelności.
apl. adw. Piotr Depa

tel. 795 100 457
piotr.depa@lexcontrol.pl

(aplikant II roku)

Obszar zainteresowań:

 • prawo administracyjne,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.
apl. adw. Tomasz Kaszucki

tel. 571 289 240
tomasz.kaszucki@lexcontrol.pl

(aplikant I roku)

Obszar zainteresowań:

 • prawo karne wykonawcze,
 • prawo konstytucyjne.
apl. r. Izabela Żak

tel. 733 000 561
izabela.zak@lexcontrol.pl

(aplikantka I roku)

Obszar zainteresowań:

 • prawo cywilne,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażasz na to zgodę.

Zrozumiałem

Zespół

Poszczególni prawnicy świadczą pomoc prawną w zakresie określonych specjalizacji, które obejmują wszystkie dziedziny prawa.

Kancelaria w Rzeszowie

ul. Kreczmera 4
35-065 Rzeszów

sekretariat.rzeszow@lexcontrol.pl

Sekretariat

Tel. +48 512 866 808

Tel. +48 17 742 19 50

 

Rachunek nr 91 1020 4391 0000 6802 0072 8139

Kancelaria w Warszawie

ul. Żelazna 59 lok. 130
00-848 Warszawa

sekretariat.warszawa@lexcontrol.pl

Sekretariat

Tel. +48 22 290 70 20

Kancelaria we Wrocławiu

ul. Świętokrzyska 57 lok.2
50-327 Wrocław

sekretariat.wroclaw@lexcontrol.pl

Sekretariat

Tel. +48 512 866 808

Lokalizacja

Pozycjonowanie, Google Maps API